Hälsoutveckling

Datum  Vikt (kg)   Fett (%)   Vätska (%)   Muskler (%)   Midja (cm)   BMI 
Nuvarande D senast D Start Nuvarande D senast D Start Nuvarande D senast D Start Nuvarande D senast D Start Nuvarande D senast D Start  
2010-09-07      90,2             17,7             58,0             44,5             99,0               28,3   
2010-09-08      90,1    -      0,1    -      0,1      -    17,7    -    17,7      -    58,0    -    58,0      -    44,5    -    44,5      -    99,0    -    99,0           28,3   
2010-09-20      88,3    -      1,8    -      1,9         20,5         20,5           2,8         54,5         54,5    -      3,5         42,3         42,3    -      2,2         96,0         96,0    -      3,0           27,7   
2010-09-24      89,1           0,8    -      1,1         19,5    -      1,0           1,8         55,9           1,4    -      2,1         42,9           0,6    -      1,6      -    96,0    -    99,0           28,0   
2010-09-29      89,2           0,1    -      1,0         18,8    -      0,7           1,1         56,5           0,6    -      1,5         43,6           0,7    -      0,9         96,0         96,0    -      3,0           28,0